Alex Andersen Ølund

Alex Andersen Ølund A/S har siden 1964 været en af landets førende logistikvirksomheder. De er specialiserede i blomstertransport hvor de, med ca. 200 lastvognstog og 550 ansatte, er nordens største og blandt de førende i Europa.

UDFORDRINGEN

Indenfor logistik er konstant innovation en nødvendighed for at holde sig konkurrencedygtig. Alex Andersen Ølund A/S opsøgte derfor imangu, med en vision om at få udviklet en App til at administrere deres lastbilsflåde i dagligdagen. Med mere end 500 ansatte, 200 lastvognstoge, og 80 faste vognmandsbiler tilknyttede, var der potentielt mange penge at spare i administrationsomkostninger. Målet var bl.a. at App’en skulle kunne automatisere og administrere lagerbeholdning i de enkelte lastbiler, lagerhaller, og i den samlede flåde. Hver gang en levering blomster var leveret, og tomme paller modtaget, skulle det kunne registreres i App’en. App’en skulle ydermere kunne benyttes af kunder, til bestilling af afhentning/levering, GPS Tracking af vognene og varer, samt registrering af hviletider for chauffører.

LØSNINGEN

For at kunne afdække og analysere de konkrete behov App’en skulle møde, afholdt vi både indledningsvist og løbende adskillige workshops med en række forskellige medarbejdere, og brugte lang tid på at planlægge udviklingen i detaljer. Vi foreslog at udvikle App’en som Native til både iOS og Android styresystemerne. Native apps er den mest komplicerede type Apps at udvikle, men giver også det langt bedste slutprodukt. I modsætning til både Web Apps og Hybrid Apps, så udvikles Native Apps specifikt til de to forskellige styresystemer. Dette giver bl.a. en langt bedre brugeroplevelse (hurtigere loading tid, bedre responsivititet ved forskellige skærmtyper etc.), og samtidig muliggøres en langt mere kompleks funktionalitet. Særligt kompleksiteten var kendetegnende for denne App, da den skulle integreres med en række funktioner for at akkomodere de meget specifikke behov.

RESULTATET

Appen er blevet modtaget af både administration og chauffører med stor begejstring. Forventningen er en anseelig forøgelse af produktiviteten samt en betragtelig reduktion af omkostninger, og de første reaktioner giver os god grund til at tro, at Appen gør dagligdagen væsentlig lettere for de ansatte. Vi er utroligt stolte af slutproduktet – en super brugervenlig App, som har forsimplet en række højst komplekse problemstillinger for virksomheden og gjort dem væsentligt mere håndterbare.

Alex Andersen Case banner
TEKNOLOGIER

Alex Andersen Ølund A/S Appen blev designet og udviklet af imangu i løbet af 5 måneder. Følgende ydelser og teknologier har været indgået i processen.

Projektledelse
Analyse
Design
Planlægning (workshops mm.)
Native Android/iOS
Responsive Design
REST API
Back-End Server
PHP 7
Alan Chang
Projektleder
Alan Chang