Microbizz

imangu udvikler, designer og drifter Ventu A/S’ B2B SaaS platform MicroBizz. MicroBizz er et komplet Native App-baseret organisatorisk redskab til B2B kunder indenfor bl.a. offentligt og kommunalt regi, Facility Management; Servicevirksomheder mm.

UDFORDRINGEN

Microbizz handler kort sagt om optimering af arbejdsgange i større organisationer, og kombinerer projektstyrings, CRM (Customer Relation Management) og ERP (Enterprise Resource Planning) elementer. Ventu kontaktede imangu, for at få nyudviklet frontends i form af Native apps til både iOS og Android. Med en vision om at skabe markedets bedste redskab, målrettet et kundekatalog som tæler store organisationer som SKAT, Københavns Kommune, DEAS mfl. var baren sat højt fra start.

LØSNINGEN

Kernen i Microbizz er et CRM-system, hvor alle kunder og kundedata kan findes. Kunden er i centrum og alle aktiviteter registreres på den enkelte kunde, så alle i virksomheden har samme informationer og planlægningen tager højde for de aktuelle data. Ved omfattende API-integrationer til CRM-systemet, skulle Appen håndtere projektplanlægning; produktionsplaner; tidsregistreringer; fleksible vagtskemaer; kvalitetsstyring; vare forbrug; Rapportering og Business Intelligence; GPS tracking af kunder, medarbejdere og opgaver; samt QR og NFC-kodning af udstyr og til adangshåndtering.

RESULTATET

Betatests blev bestået med kanon feedback fra testbrugerne, så der er høje forventninger til udgivelsen af den nye version af Microbizz i slutningen 2019 hos både Ventu, deres kunder og imangus projekthold. Ventu har forventninger om at skalere forretningen på baggrund af nyudgivelsen, så 2020 tegner til at blive et godt år for den organisatoriske schweizerkniv - Microbizz.

Microbizz case
Teknologier

Microbizz er designet og udviklet fra bunden af imangu. Følgende metoder og teknologier blev benyttet:

Native iOS
Native Android
REST API
UX design
UI Design
Projektledelse
Pawel Boruszczak
Senior Project Manager
Pawel Boruszczak