Konceptudvikling

Skal vi hjælpe med at udvikle og designe et digitalt koncept?

Få uforpligtende sparring og et budget
Konceptudvikling

Før vi skriver så meget som en linje kode, tilbyder vi at gennemløbe en både kreativ og analytisk funderet konceptudviklingsfase, som et isoleret og mindre for-projekt. Der fokuseres på problemstilling og brugerrejsen, og der arbejdes målrettet henimod et gennemarbejdet digitalt koncept komplet med visuel prototype og udviklingsplan, som kan benyttes til brugertests, afprøvning af antagelser, optimering af forretningsplan og til at overbevise stakeholders og investorer.

Mange af vores kunder kommer til os i et tidligt stadie, enten fordi de har fået en super idé, eller har en problemstilling til digitalisering. Vi starter således ofte op med en tankespire, som skal næres for at blomstre til et implementeringsklart digitalt forretningskoncept. Igennem vores mangeårige virke, har vi lært at de bedste projekter udvikles på baggrund af sådanne solide digitale koncepter. Det er vigtigt at modne idéer og få kortlagt detaljerne før vi begiver os ud i selve programmeringen af et helt nyt projekt. Hvad end der er tale om et værktøj til internt brug organisationen, en app til jeres kunder, brugerstyring af hardware (IoT), tale-genkendelse (Machine Learning), en genial startup idé, eller noget helt andet, så har vi som oftest prøvet det før og kan byde ind med både analytisk, teknisk, kreativ og brugerorienteret ekspertise.

Concept Development Image
PROCESSEN

Som led i planlægningen af dit projekt, får i tildelt både en konsulent på vores kontor i København med erfaring i digitale forretningskoncepter, samt en projektleder med stor ekspertise i udvikling af digitale brugerflader. Gennem ugentlige workshops, løbende dialog, relevante analyser, og visualisering af skærmbilleder i wireframes, flowcharts og klikbare prototyper, kommer vi rundt i alle hjørner og kortlægger utvetydigheder. Inden vi afrunder, udvikles det endelige grafiske koncept og der udarbejdes et budget, samt en konkret plan for udvikling og organiseringen af samarbejdet fremadrettet, hvad end der skal arbejdes AGILT eller i større versionslanceringer.

Inspiration & Idéfase
Kreative Workshops

Vi arbejder vi med udviklingen af konceptet via ugentlige workshops og løbende dialog, og fokus er fra start på bruger-rejsen. Til at starte med, vil vi primært lytte og stille både dybdegående og kritiske spørgsmål, for at få en god forståelse for projektet og slutbrugernes behov. Løbende byder vi ind med forslag og konkret viden, og allerede ved anden workshop vil vi typisk begynde at visualisere og lave flow-charts. Imellem workshops, vil vi være i løbende kontakt og der vil være adgang til at det vi laver i vores online miljø, hvor der også kan kommenteres, og stilles spørgsmål, deles filer og inspiration. På workshops går vi i dybden med ugens arbejde, og træffer beslutninger i fællesskab. Imellem workshops, vil vores kreative afdeling arbejde videre med projektet, baseret på de læringer vi opnår gennem workshops, og eventuelle analyser udføres imellem tiden, så vi er klædt godt på til at træffe beslutninger på den følgende workshop.   

Wireframes & Arkitektur
UX-Design & Brugertests

Gradvist som konceptudviklingen skrider frem, udvikles mere og mere detaljerede wireframes, som er visualiseringer af skærmbillederne, samt flow-charts over informationsarkitekturen. Med andre ord arbejder vi indgående med UX-design fra start, en forkortelse for det engelske User Experience. Vi opsætter løbende wireframes i klikbare prototyper, som kan tilgås på telefonen så man kan teste brugerflowet af ved at klikke rundt. På den måde har vi hele tiden brugeroplevelsen for øje, i udviklingen af det digitale koncept. Der vil også være mulighed for at lave såkaldte UX-tests med rigtige brugere, hvor der kan opnås værdifuld data og kvalitative indsigter om brugeroplevelsen, samt de grundliggende antagelser om konceptet. UX-tests giver typisk god mening på lidt større projekter. 

design
UI-design

Når UX-design er færdigt og i har godkendt appens arkitektur, vil vores kreative grafiske designere påbegynde arbejdet med at udarbejde et lækker og strømlinet, endeligt grafisk design. Dette kaldes også for User Interface design på engelsk, eller blot UI-design. Der tages udgangspunkt i wireframes, og i kundens design/brandbook. Ved nye projekter udvikles først en visuel identitet med logo, designstil, farvetema, fonttyper og eventuelle illustrationer. Vi starter typisk med at lave designoplæg på én hovedside, og når vi er blevet enige om dens udtryk, kan vi fortsætte med de næste. I denne isolerede planlægningsfase, er det typisk kun nødvendigt at designe de endelige skærmbilleder for 4-6 hovedsider, for at kunne præsentere konceptet til interessenter og potentielle investorer. 

 

Teknologi, Udviklingsplan & Budget
Teknologi, Udviklingsplan & Budget

Sideløbende med udviklingen af UI-design, vil vi typisk drøfte valg af platforme og teknologier. Der skal træffes endelige beslutninger om hvorvidt der udvikles til iOS og Android, back-end framework, og hvilken teknologi der er mest hensigtsmæssig at udvikle selve appen i. Når dette er på plads, og når UI-design er på plads, så er vi klar til at afrunde projektet med en konkret udviklingsplan, budget samt eventuelle skriftlige løsningspecifikationer. Baseret på projektets kompleksitet, samt jeres behov og præferencer, skræddersyes det fremadrettede samarbejde med udvikling, og videreudvikling enten AGILT eller i versionslanceringer.